Uczestnicy Szkoły Letniej omówili problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi

GWP CEE we współpracy z GWP Mediterranean zorganizowało Szkołę Letnią „Woda i zrównoważony rozwój”, która odbyła się w terminie od 9 do 16 lipca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W szkole letniej wzięło udział 28 magistrantów i doktorantów specjalizujący się w naukach przyrodniczych, inżynieryjnych, geo [...]

Szkoła Letnia “Woda i Zrównoważony Rozwój”

GWP CEE organizuje szkołę letnią “Woda i Zrównoważony Rozwój – obecne wyzwania i szansy” wspólnie z organizacjami partnerskimi z regionu i pod patronatem Przewodniczącego UNESCO ds. Zrównoważonego Rozwoju i Świadomości Ekologicznej oraz Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu. Szkoła letnia odbędzie się w Szkole Głównej Gospodar [...]

Międzynarodowa Konferencja SWAT / International SWAT Conference 2017

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW we współpracy z Texas A&M University (TAMU) pragnie zaprosić na międzynarodową cykliczną konferencję: International SWAT Conference 2017, która odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2017 roku w Laboratorium - Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z [...]

Wybór nowego przewodniczącego GWP dla Europy Środkowo-Wschodniej

W trakcie posiedzenia Rady Regionalnej Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej (GWP CEE) w Wilnie w dniach 1-2 października 2016 na nowego przewodniczącego GWP CEE na lata 2017-2018 wybrano prof. Tomasza Okruszko, który jest także przewodniczącym Polskiego komitetu GWP. Prof. Tomasz Okruszko od 1986 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Wodn [...]

Nowa strona internetowa GWP

Z okazji Światowego Dnia Wody GWP uruchomiło odświeżoną wersję strony internetowej. Przed przystąpieniem do przygotowywania strony zebrano ankiety oczekiwań wobec tego co powinno się znaleźć na nowej stronie. Na jej podstawie uzyskano informację, ze odwiedzający stronę najczęściej dokładnie wiedzą czego szukają. Aby ułatwić odw [...]