Commemorating GWP’s 20th anniversary

To commemorate GWP’s 20th anniversary, a 2-minute video has been produced explaining – without words – the challenges of the world’s water crises and GWP’s answer: join our network so that all stakeholders can work in partnership to secure water for sustainable development.

Warsztaty „Susza z 2015 r. – ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody (PK GWP) oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska uprzejmie zapraszam na warsztaty pt. „Susza z 2015 r. – ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy?”, które odbędą się w środę 24 lutego 2016 [...]

Seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - 17 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (p. 115), ul. Nowowiejska [...]

Propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy przygotowana

W  rezultacie trwającego dwa lata projektu realizowanego wspólnie przez GWP i WHO, została przygotowana propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy Artykuł o Wytycznych: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/gwp-cee-in-action/news-and-activities/Step-by-step-guidance-towards-Drought-Management-P [...]

Konferencja "Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku."

Polski Klub Ekologiczny, Katedra Inżynierii Wodnej SGGW i Global Water Partnership Polska wraz z organizacjami partnerskimi: Coalition Clean Baltic i Oikos zapraszają na konferencję pt. Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku. 17 kwietnia 2015 r., godz. 10.00 Laboratorium - Ce [...]