Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 15 grudnia 2017

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędą się dnia 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 11:30 w Sali Wystawienniczej Laboratorium Centrum Wodnego SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa Prop [...]

I Posiedzenie Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM

W dniu 17.11.2017 r. w Centrum Wodnym SGGW (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) w Warszawie odbyło się I posiedzenie Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych). Po posiedzeniu przygotowano seminarium naukowo-techniczne dotyczące problemów i konfliktó [...]

Zaproszenie na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju".

Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju". Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada 2017. Celem konferencji jest ocena i dyskusja środowiskowych, przyrodniczych oraz społecz [...]

Nowy wykład wideo o małej retencji wodnej

Global Water Partnership CEE opublikował wykład wideo na temat naturalnej, małej retencji wodnej, który jest dostępny online za darmo. Wykład jest efektem 3-letniego projektu demonstracyjnego dotyczącego metod naturalnej, małej retencji wodnej (Natural Small Water Retention Measures - NSWRM), który został wdrożony w ramach Zintegrow [...]

Uczestnicy Szkoły Letniej omówili problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi

GWP CEE we współpracy z GWP Mediterranean zorganizowało Szkołę Letnią „Woda i zrównoważony rozwój”, która odbyła się w terminie od 9 do 16 lipca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W szkole letniej wzięło udział 28 magistrantów i doktorantów specjalizujący się w naukach przyrodniczych, inżynieryjnych, geo [...]