Global Competition for YouthLed Projects: Flood & Drought Special

This competition has been designed to showcase the practical examples and cases on how an integrated approach to flood and drought risk management has been advanced in practice by or through the involvement of youth under the following three themes: A.    Understanding risk: Participatory data collection (hazard, exposure, vulnerabil [...]

Commemorating GWP’s 20th anniversary

To commemorate GWP’s 20th anniversary, a 2-minute video has been produced explaining – without words – the challenges of the world’s water crises and GWP’s answer: join our network so that all stakeholders can work in partnership to secure water for sustainable development.

Warsztaty „Susza z 2015 r. – ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy?

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody (PK GWP) oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska uprzejmie zapraszam na warsztaty pt. „Susza z 2015 r. – ocena zjawiska i jego skutków. Jak przeciwdziałać skutkom suszy?”, które odbędą się w środę 24 lutego 2016 [...]

Seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - 17 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo, W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (p. 115), ul. Nowowiejska [...]

Propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy przygotowana

W  rezultacie trwającego dwa lata projektu realizowanego wspólnie przez GWP i WHO, została przygotowana propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy Artykuł o Wytycznych: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/gwp-cee-in-action/news-and-activities/Step-by-step-guidance-towards-Drought-Management-P [...]