Zaporoszenie na seminarium "Gospodarowanie wodą w małych zlewniach" w dn. 30.11.2018

Zapraszamy na seminarium "Gospodarowanie wodą w małych zlewniach" organizowane wspólnie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (Komitet Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM) poświęcone [...]

GWP mianuje nowego Sekretarza Wykonawczego

Komitet Sterujący Global Water Partnership (GWP) ogłosił powołanie, z dniem 7 maja 2018 r., dr Moniki Weber-Fahr na stanowisko Sekretarza Wykonawczego (Executive Secretary) GWP. Dr Weber-Fahr dołącza do GWP po ponad 20 latach pracy zawodowej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Posiada bogate doświadczenie w dzieleniu się wiedzą w global [...]

GWP Polska uhonorowało prof. Kindlera i zorganizowało seminarium o żegludze śródlądowej

26 czerwca GWP Polska zorganizowało seminarium pt. "Żegluga śródlądowa - z europejskiej perspektywy ", które odbyło się na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Seminarium rozpoczęło się uroczystością uhonorowania osiągnięć byłego przewodniczącego i założyciela Globa [...]

ONZ opublikowało raport o SDG 6

W biurze ONZ w Nowym Yorku w dniach 9-18 lipca 2018 odbyło się High Level Political Forum on Sustainable Development. Spotkanie koncentrowało się na Sustainable Development Goal (SDG) 6 dotyczącym wody. W mediach społecznościowych dostępny jest chat z wydarzenia, można go przeczytać poprzez konto GWP na Twitterze: https://twitter.com/GWP [...]

Szkoła Letnia przybliża młodzież w Europie Środkowo-Wschodniej o krok bliżej do Agendy 2030

W dniach 1-6 lipca 2018 r. w SGGW w Warszawie odbyła się szkoła letnia "W stronę agendy 2030: szkoła letnia na rzecz innowacji i wspierania udziału młodzieży w procesach decyzyjnych dotyczących gospodarki wodnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu ". W szkole wzięło udział 46 magistrantów i doktorantów z 18 krajów (Armenia, Bułgari [...]