Nowy wykład wideo o małej retencji wodnej

Global Water Partnership CEE opublikował wykład wideo na temat naturalnej, małej retencji wodnej, który jest dostępny online za darmo. Wykład jest efektem 3-letniego projektu demonstracyjnego dotyczącego metod naturalnej, małej retencji wodnej (Natural Small Water Retention Measures - NSWRM), który został wdrożony w ramach Zintegrowanego Programu Zarządzania Suszą (Integrated Drought Management Programme - IDMP CEE). Głównym rezultatem projektu demonstracyjnego były wytyczne w sprawie naturalnych metod małej retencji wodnej  - łączące mitygacje zmian klimatycznych, ochronę przeciwpowodziową i zachowanie różnorodności biologicznej.

 Zmiany antropogeniczne, takie jak regulacja rzek lub zmniejszona zdolność retencyjna zbiorników wodnych, powodują utratę trzech podstawowych funkcji cieków wodnych: retencji wodnej, zdolności samooczyszczania oraz utrzymania różnorodności biologicznej i siedlisk. Podejście NSWR ma na celu poprawę naturalnych zdolności retencyjnych zlewni. Różne rodzaje działań zawartych pod nazwą naturalnej, małej retencji wodnej mogą mieć znaczące pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska, takich jak ekstremalne warunki hydrologiczne, transport nutrientów i zmniejszoną różnorodność biologiczną. Wykład promuje zasady NSWRM i przedstawia, w jaki sposób zarządzanie wodą wychodzi poza tradycyjną technikę inżynieryjną, ku przyjaznym dla środowiska i opłacalnym rozwiązaniom zwiększającym aktywność gospodarczą.

W trakcie projektu demonstracyjnego eksperci z czterech zaangażowanych krajów zauważyli potrzebę stworzenia nowoczesnego i skutecznego narzędzia do dostarczania wiedzy na temat naturalnej, małej retencji wodnej. Wykład wideo jest łatwym w obsłudze i atrakcyjnym narzędziem do przekazywania wiedzy. Jest to forma nauczania na odległość, wykład wideo może być również wykorzystany do nauczania na zajęciach, a jednocześnie daje możliwość samodzielnego zapoznania się z materiałem. Studenci mogą zwiększyć swoje umiejętności w zakresie zarządzania wodą, specjaliści mogą usłyszeć o praktycznych rozwiązaniach problemów związanych z  zarządzaniem wodą a osoby nie związane z ochroną zasobów wodnych mogą zwiększyć swoje wiedze i zrozumienie tematów poruszanych podczas wykładu.

Powrót