I Posiedzenie Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM

W dniu 17.11.2017 r. w Centrum Wodnym SGGW (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) w Warszawie odbyło się I posiedzenie Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych). Po posiedzeniu przygotowano seminarium naukowo-techniczne dotyczące problemów i konfliktów w gospodarowaniu wodą. Dr Paweł Prus wygłosił referat pt.: Uwarunkowania przyrodnicze w zagospodarowaniu i utrzymaniu małych rzek. Natomiast Prof. dr hab. Zbigniewa Popek wygłosił referat pt.: Uwarunkowania techniczne w zagospodarowaniu i utrzymaniu małych rzek.

Powrót