Zapraszamy Instytucje do włączania się w sieć Partnerów GWP!

Celem działania sieci Partnerów GWP jest przede wszystkim szerzenie wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie zintegrowanego gospodarowania wodami, propagowanie idei i rozwiązań zrównoważonej gospodarki wodnej oraz zapewnianie - w miarą potrzeb i możliwości - wsparcia przy rozwiązywaniu priorytetowych problemów.

Podstawowe korzyści, prawa i obowiązki Partnerów zostały zapisane w Deklaracji Partnera.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gwp.org.


Formularz deklaracji partnerskiej on-line

Do pobrania:

Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny po angielsku