Zaproszenia na seminarium pt. „Żegluga śródlądowa – z europejskiej perspektywy”, 26.06.2018 r.

Seminarium Żegluga śródlądowa – z europejskiej perspektywy

W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium pt. „Żegluga śródlądowa – z europejskiej perspektywy”, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 12:30 w Sali Rady Wydziału (nr 115) WIBHiIŚ PW, ul. Nowowiejska 20, Warszawa.
Proponowany porządek spotkania:

  1. Wystąpienia merytoryczne:
    Janusz Kindler, PK GWP: „Europejski system transportu wodnego – charakterystyka, wykorzystanie w latach 1991-2016, dalsze perspektywy”,
    Helene Masliah Gilkarov, ICPDR : Balancing the environmental and navigation needs – examples from the Danube river;
    Marcin Biliński, WIBHiIŚ PW: Drogi wodne – przykłady inwestycji z XXI w.
  2. Dyskusja;
  3. Sprawy bieżące.

Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 15:30.

Członkom Stowarzyszenia i przedstawicielom Organizacji Partnerskich spoza Warszawy zwracamy koszty przejazdu. Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności.

Łączę pozdrowienia,

Tomasz Okruszko
Prezes

Prezentacje

Balancing the needs of navigation and environment

Drogi wodne – przykłady inwestycji z XXI w.

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU WODNEGO. Charakterystyka, wykorzystanie w latach 1991-2016, dalsze perspektywy

Zrównoważenie potrzeb żeglugi i środowiska. Lekcja dunajska.

Zrównoważenie potrzeb żeglugi i środowiska. Lekcja dunajska. - Komentarz.

Powrót