Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 15 grudnia 2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędą się dnia 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 11:30 w Sali Wystawienniczej Laboratorium Centrum Wodnego SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warszawa

Proponowany porządek spotkania:

  1. Wystąpienie merytoryczne

„Założenia nowego Prawa Wodnego” – Mateusz Balcerowicz, Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska

  1. Dyskusja panelowa;
  2. Przerwa;
  3. Dyskusja organizacyjna – współpraca z Organizacjami Partnerskimi;
  4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zgromadzenia;
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 14:30.

Członkom Stowarzyszenia i przedstawicielom Organizacji Partnerskich spoza Warszawy zwracamy koszty przejazdu.

Łączę pozdrowienia,

Tomasz Okruszko

Prezes

Powrót