Guidelines and other documents

Global water partnership m. balcerowicz 15.12.2017
Naturalna mala retencja mioduszewski okruszko
Statut zmiany 12 12 2013
Gwp poster new
GWP in action 2005
Watertalk 1 2005
Guidelines for formation of RWPs
GWP monthly report february 06
Watertalk 2 2005
IWRM National Dialogues

Seminar presentations

Wartosc wody inny punkt widzenia 24.01.2019
Pkgwp co dalej 24.01.2019
Przeglad rdw 24.01.2019
Zrownowazenie potrzeb zeglugi i srodowiska komentarz tlum anna mitraszewska
Zrownowazenie potrzeb zeglugi i srodowiska tlum anna mitraszewska
Balancing environmental and navigation needs examples from the danube river
Transport wodny 25 06 2018
Drogi wodne n przykady inwestycji z xxi w
Problem suszy z perspektywy ekologii ekosystemow wkotowski
3. Przebieg niżówki PHerbich
8. Małe elektrownie EMalicka
6. Zaopatrzenie ludności BWięzik
5. Susza meteorologiczna LŁabędzki
4. Susza rolnicza ADoroszewski
1. Susza meteorologiczna IOtop
2. susza hydrologiczna ttokatczyk
Uwagi do projektu nowej ustawy prawo wodne
Dylemat gospodarki wodnej gwp 12 2015
Isok 16 12 2014
Gwp mapa ujec wod mkwiecien 20141216v1.00
Gwp isok wg studium wykonalnosci
Salinization in semiarid irrigated regions
Introduction to the hydrology of the letaba basin south africa with a focus on smallholder farming
Developments in swat modelling
Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenie wod gruntowych azotanami w polsce
Obszary szczegolnie naraone na azotany stan obecny i przyszo
Hydromorfologiczne Elementy Jakości
Narodowa strategia gospodarowania wodami 2030
Turbina wodna małej mocy Michell Banki
Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW
Prawo unijne w gospodarce wodnej
Waloryzacja przyrodnicza zlewni górnej Wisły źródłem informacji dla inwestorów MEW
Ocena stanu hydromorfologicznego wód w wybranych krajach europejskich
Czy w Polsce istnieje polityka gospodarowania wodą
Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej
Środowiskowe aspekty realizowanych inwestycji gospodarki wodnej
Doswiadczenia z opracowania i realizacji programu ochrony przed powodzia Gorna Wisla
Metoda monitoringu hydromorfologii rzek MHR
Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody dolin rzecznych – nieuchronność konfliktu czy możliwość pogodzenia interesów
Sanitacja w zabudowie rozproszonej – doświadczenia Polski
Programy ochrony przeciwpowodziowej Górnej i Środkowej Wisły w świetle dobrych praktyk i prawa wspólnotowego
Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
Susze i opady maksymalne w Polsce
Systemy melioracyjne wdrazanie dyrektyw unijnych
Srodowisko administracyjne MEW GWP
Doswiadczenia i zamierzenia PKE z wdrażania ekorozwoju na terenach wiejskich