Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska PKGWP

Sprawozdania finansowe

DokumentRozmiar
Gwp bilans 20101.10 MB
Gwp bilans 20111.15 MB
Gwp bilans 20121.15 MB
Gwp bilans 20131.43 MB

Wytyczne i inne dokumenty

DokumentRozmiar
GWP in action 20054.41 MB
GWP monthly report february 060.22 MB
Guidelines for formation of RWPs0.20 MB
IWRM National Dialogues1.30 MB
Watertalk 1 20050.33 MB
Watertalk 2 20050.37 MB
Gwp poster new1.21 MB
Naturalna mala retencja mioduszewski okruszko6.81 MB
Sprawozd0000 MB
Statut zmiany 12 12 20130.07 MB

Prezentacje z seminariów i zjazdów

DokumentRozmiar
1. Susza meteorologiczna IOtop4.97 MB
2. susza hydrologiczna ttokatczyk1.72 MB
3. Przebieg niżówki PHerbich10.59 MB
4. Susza rolnicza ADoroszewski7.53 MB
5. Susza meteorologiczna LŁabędzki2.92 MB
6. Zaopatrzenie ludności BWięzik4.32 MB
8. Małe elektrownie EMalicka2.56 MB
Czy w Polsce istnieje polityka gospodarowania wodą0.10 MB
Doswiadczenia i zamierzenia PKE z wdrażania ekorozwoju na terenach wiejskich2.63 MB
Doswiadczenia z opracowania i realizacji programu ochrony przed powodzia Gorna Wisla3.16 MB
Hydromorfologiczne Elementy Jakości1.68 MB
Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami24.7 MB
Metoda monitoringu hydromorfologii rzek MHR0.16 MB
Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej0.66 MB
Narodowa strategia gospodarowania wodami 20300.21 MB
Ocena stanu hydromorfologicznego wód w wybranych krajach europejskich0.82 MB
Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody dolin rzecznych – nieuchronność konfliktu czy możliwość pogodzenia interesów0.05 MB
Prawo unijne w gospodarce wodnej1.18 MB
Programy ochrony przeciwpowodziowej Górnej i Środkowej Wisły w świetle dobrych praktyk i prawa wspólnotowego0.27 MB
Sanitacja w zabudowie rozproszonej – doświadczenia Polski0.24 MB
Srodowisko administracyjne MEW GWP0.83 MB
Susze i opady maksymalne w Polsce4.34 MB
Systemy melioracyjne wdrazanie dyrektyw unijnych3.29 MB
Turbina wodna małej mocy Michell Banki1.11 MB
Waloryzacja przyrodnicza zlewni górnej Wisły źródłem informacji dla inwestorów MEW1.89 MB
Developments in swat modelling1.88 MB
Dylemat gospodarki wodnej gwp 12 20154.13 MB
Gwp isok wg studium wykonalnosci0.31 MB
Gwp mapa ujec wod mkwiecien 20141216v1.003.08 MB
Introduction to the hydrology of the letaba basin south africa with a focus on smallholder farming2.66 MB
Isok 16 12 20144.18 MB
Obszary szczegolnie naraone na azotany stan obecny i przyszo2.71 MB
Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenie wod gruntowych azotanami w polsce3.47 MB
Problem suszy z perspektywy ekologii ekosystemow wkotowski7.08 MB
Salinization in semiarid irrigated regions3.23 MB
Uwagi do projektu nowej ustawy prawo wodne0.07 MB
Środowiskowe aspekty realizowanych inwestycji gospodarki wodnej0.06 MB
Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW0.98 MB