Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska PKGWP

Sprawozdania finansowe

Gwp bilans 2010
Gwp bilans 2011
Gwp bilans 2012
Gwp bilans 2013
Gwp bilans 2014
Gwp bilans 2015
Gwp bilans 2016

Wytyczne i inne dokumenty

GWP in action 2005
GWP monthly report february 06
Guidelines for formation of RWPs
IWRM National Dialogues
Watertalk 1 2005
Watertalk 2 2005
Global water partnership m. balcerowicz 15.12.2017
Gwp poster new
Naturalna mala retencja mioduszewski okruszko
Statut zmiany 12 12 2013

Prezentacje z seminariów i zjazdów

1. Susza meteorologiczna IOtop
2. susza hydrologiczna ttokatczyk
3. Przebieg niżówki PHerbich
4. Susza rolnicza ADoroszewski
5. Susza meteorologiczna LŁabędzki
6. Zaopatrzenie ludności BWięzik
8. Małe elektrownie EMalicka
Czy w Polsce istnieje polityka gospodarowania wodą
Doswiadczenia i zamierzenia PKE z wdrażania ekorozwoju na terenach wiejskich
Doswiadczenia z opracowania i realizacji programu ochrony przed powodzia Gorna Wisla
Hydromorfologiczne Elementy Jakości
Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
Metoda monitoringu hydromorfologii rzek MHR
Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej
Narodowa strategia gospodarowania wodami 2030
Ocena stanu hydromorfologicznego wód w wybranych krajach europejskich
Ochrona przeciwpowodziowa a ochrona przyrody dolin rzecznych – nieuchronność konfliktu czy możliwość pogodzenia interesów
Prawo unijne w gospodarce wodnej
Programy ochrony przeciwpowodziowej Górnej i Środkowej Wisły w świetle dobrych praktyk i prawa wspólnotowego
Sanitacja w zabudowie rozproszonej – doświadczenia Polski
Srodowisko administracyjne MEW GWP
Susze i opady maksymalne w Polsce
Systemy melioracyjne wdrazanie dyrektyw unijnych
Turbina wodna małej mocy Michell Banki
Waloryzacja przyrodnicza zlewni górnej Wisły źródłem informacji dla inwestorów MEW
Balancing environmental and navigation needs examples from the danube river
Developments in swat modelling
Drogi wodne n przykady inwestycji z xxi w
Dylemat gospodarki wodnej gwp 12 2015
Gwp isok wg studium wykonalnosci
Gwp mapa ujec wod mkwiecien 20141216v1.00
Introduction to the hydrology of the letaba basin south africa with a focus on smallholder farming
Isok 16 12 2014
Obszary szczegolnie naraone na azotany stan obecny i przyszo
Ocena presji rolnictwa na zanieczyszczenie wod gruntowych azotanami w polsce
Problem suszy z perspektywy ekologii ekosystemow wkotowski
Salinization in semiarid irrigated regions
Transport wodny 25 06 2018
Uwagi do projektu nowej ustawy prawo wodne
Zrownowazenie potrzeb zeglugi i srodowiska komentarz tlum anna mitraszewska
Zrownowazenie potrzeb zeglugi i srodowiska tlum anna mitraszewska
Środowiskowe aspekty realizowanych inwestycji gospodarki wodnej
Środowiskowe kryteria lokalizowania MEW