Wybór nowego przewodniczącego GWP dla Europy Środkowo-Wschodniej

W trakcie posiedzenia Rady Regionalnej Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej (GWP CEE) w Wilnie w dniach 1-2 października 2016 na nowego przewodniczącego GWP CEE na lata 2017-2018 wybrano prof. Tomasza Okruszko, który jest także przewodniczącym Polskiego komitetu GWP.

Prof. Tomasz Okruszko od 1986 roku pracuje w Katedrze Inżynierii Wodnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie pełni także funkcję Visiting Professor na Uniwersytecie w Antwerpii. Opublikował 106 artykułów naukowych z zakresu hydrologii, mokradeł i zarządzania zasobami wodnymi. Nowy przewodniczący aktywnie wspiera komunikację i współpracę pomiędzy nauką a praktyką. Jest członkiem Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego, Słowińskiego Parku Narodowego, Kampinoskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego (jako przewodniczący). Prof. Tomasz Okruszko  ma wpływ na kształtowanie kierunku krajowych prac badawczych poprzez członkostwo w Radzie Naukowej Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest także wiceprzewodniczącym Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk.

Matrina Zupan, była przewodnicząca regionalna, powiedziała w imieniu Rady Regionalnej "Jesteśmy przekonani, że prof. Okruszko zapewni strategiczne wytyczne dla wspólnych regionalnych i krajowych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej oraz zacieśni współpracę partnerów na rzecz realizacji Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 , Porozumienia Paryskiego i programu Sendai w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof w Europie Środkowej i Wschodniej". Członkowie Rady Regionalnej GWP CEE i Sekretariat GWP w Europie Środkowo-Wschodniej podziękowali poprzedniej przewodniczącej Pani Martinie Zupan, która pełniła tą funkcję od stycznia 2011 r.

Źródło: http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2017/new-gwp-cee-chair/

Powrót