Szkoła Letnia “Woda i Zrównoważony Rozwój”

GWP CEE organizuje szkołę letnią “Woda i Zrównoważony Rozwój – obecne wyzwania i szansy” wspólnie z organizacjami partnerskimi z regionu i pod patronatem Przewodniczącego UNESCO ds. Zrównoważonego Rozwoju i Świadomości Ekologicznej oraz Uniwersytetu Technicznego w Zwoleniu. Szkoła letnia odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w terminie od 9 do 16 lipca 2017. Program szkoły jest skierowany do studentów studiów magisterskich i doktoranckich z Europy, w szczególności z Uniwersytetów partnerskich GWP CEE i GWP MED. Uczestnicy powinni być zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym. Wsparcie finansowe pokrywające koszty uczestnictwa w szkole i zakwaterowanie będzie przyznane uczestnikom z Uniwersytetów partnerskich na podstawie kolejności zgłoszeń. Termin przesyłania aplikacji upływa 31 maja.

Więcej informacji na temat programu i procedury aplikacyjnej można znaleźć na stronie:

http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/news/2017/gwp-cee-summer-school/

Powrót