Uczestnicy Szkoły Letniej omówili problemy i wyzwania związane z zarządzaniem zasobami wodnymi

GWP CEE we współpracy z GWP Mediterranean zorganizowało Szkołę Letnią „Woda i zrównoważony rozwój”, która odbyła się w terminie od 9 do 16 lipca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W szkole letniej wzięło udział 28 magistrantów i doktorantów specjalizujący się w naukach przyrodniczych, inżynieryjnych, geologii, ekologii oraz prawie. Uczestnicy pochodzili z Ukrainy, Litwy, Polski, Rumunii, Bułgarii, Czarnogóry, Albanii, Słowacji, Węgier, Słowenii, Austrii, Niemiec i Mongolii.

Zgodnie z wytycznymi podręcznika dydaktycznego IWRM ToolBox  opracowanym dla wykładowców uniwersyteckich w 2017 roku, Szkoła Letnia składała się z następujących działów:

  • IWRM –zintegrowana gospodarka wodna, zarządzanie wodą (prawo, polityka), ekonomia wody i środowiska, planowanie sektorowe,
  • Innowacje - techniczne i nietechniczne rozwiązania dla obszarów miejskich i wiejskich
  • Zmiany klimatyczne – tworzenie prawa, adaptacja, powodzie i susze
  • Aspekty społeczne - komunikacja, udział społeczeństwa i zaangażowanie zainteresowanych stron.

Wykłady i zajęcia były prowadzone przez profesorów akademickich, praktyków i przedstawicieli międzynarodowych organizacji, co było doskonałym połączeniem, które umożliwiło uczestnikom zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Szkoła letnia stanowiła otwartą platformę dla uczestników z różnych uczelni, umożliwiającą dzielenie się doświadczeniami i wymianę pomysłów na współpracę związaną z badaniem wody. Koncepcja IWRM, innowacyjne rozwiązania w zakresie wody i adaptacja do zmian klimatu należały do najczęściej poruszanych tematów. Podczas interaktywnych sesji uczestnicy mieli szansę wczuć się w rolę interesariuszy, omówić plany zarządzania dorzeczami i tworzyć innowacyjne rozwiązania. Rozważanie kwestii związanych z wodą z perspektywy globalnej, regionalnej i lokalnej było wartościowe dla uczestników, pozwoliło im zyskać nową perspektywę i przyczyniło się do zwiększenia kwalifikacji przyszłych decydentów.

Specjalny dział zajęć podczas Szkoły letniej skupiał się na młodzieży i jej uczestnictwie w ochronie i kształtowaniu zasobów wodnych. Młodzi menedżerowie zasobów wodnych żywo dyskutowali o uczestnictwie młodzieży i włączeniu jej w procesy decyzyjne. W rezultacie uczestnicy zdecydowali się utworzyć własną społeczność - Youth Water Community Central and Eastern Europe, gdzie będą mogli dzielić się pomysłami i realizować projekty dotyczące rozwiązywania problemów związanych z wodą w ich krajach.

Powrót