Zaporoszenie na seminarium "Gospodarowanie wodą w małych zlewniach" w dn. 30.11.2018

Zapraszamy na seminarium "Gospodarowanie wodą w małych zlewniach" organizowane wspólnie przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (Komitet Zrównoważonego Gospodarowania Wodą przy SITWM) poświęcone problemom związanym z kształtowaniem i wykorzystaniem zasobów wód powierzchniowych w małych zlewniach w świetle współczesnych możliwości i ograniczeń.

Seminarium odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. w Laboratorium - Centrum Wodne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, Warszawa ul. Ciszewskiego 6.

Zaproszenie

Powrót