GWP mianuje nowego Sekretarza Wykonawczego

Komitet Sterujący Global Water Partnership (GWP) ogłosił powołanie, z dniem 7 maja 2018 r., dr Moniki Weber-Fahr na stanowisko Sekretarza Wykonawczego (Executive Secretary) GWP. Dr Weber-Fahr dołącza do GWP po ponad 20 latach pracy zawodowej w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Posiada bogate doświadczenie w dzieleniu się wiedzą w globalnych sieciach i społecznościach. Weber-Fahr zastąpił Rudolpha Cleveringa, który przechodzi na emeryturę.

Z wykształcenia ekonomistka dr Weber-Fahr rozpoczeła pracę w 1994 roku w Banku Światowym. Budowanie społeczności i partnerstwa wokół wiedzy i współpracy stało się jej pasją, którą realizowała w wielu projektach w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem i edukacją. Dla International Finance Corporation (IFC) zbudowała Global Business Line for Sustainable Business Advisory, aby współpracować z sektorem prywatnym nad dostarczeniem ludziom jak i przyrodzie korzyści związanych z wydajnym użytkowaniem zasobów wodnych i nowych technologii uzyskiwania wody pitnej.

Ostatnio Weber-Fahr pracowała jako Chief Operating Officer w Sustainable Energy for ALL (SEforALL), międzynarodowej organizacji pozarządowej promującej dostęp do czystej, niedrogiej i nowoczesnej energii. Do jej zadań należało zbudowanie struktury zarządzania organizacją i wspieranie zadań wykonywanych w ramach sieci partnerstw publiczno-prywatnych.

Przyjmując stanowisko Sekretarza Wykonawczego, Weber-Fahr podkreśliła, ze jest pod wrażeniem, ze GWP ma zasięg lokalny oraz globalny, posiada platformę partnerów, która umożliwia wprowadzanie zmian w sposobie zarządzania wodą. "Dobre zarządzanie zasobami wodnymi nie jest już opcjonalne" - powiedziała. "Wraz ze wzrostem ryzyka zanieczyszczenia wody, eksploatacji wód podziemnych i zmienności opadów musimy zgrupować się wokół wartości, które są nam drogie, aby podejmować decyzje w sprawie ograniczonych zasobów, mając na uwadze wszystkie opcje i wzajemne oddziaływania. Musimy wnieść nową wiedzę, dane i technologie do tego ważnego zadania, skupiającego się wokół wody i umożliwiającego nam kontakt z partnerami wobec wszystkich SDG i umów klimatycznych. Jestem zaszczycona możliwością służenia GWP w jej misji zapewnienia światu bezpiecznego dostępu do wody, szczególnie dla najbiedniejszych i najbardziej narażonych społeczności.  Saanjasuren nadmienił, że Weber-Fahr przejmuję rolę Sekretarza Wykonawczego podczas gdy sieć GWP zaczyna opracowywać nową strategię. Obecna strategia traci ważność pod koniec 2019 roku.

Powrót