Szkoła Letnia przybliża młodzież w Europie Środkowo-Wschodniej o krok bliżej do Agendy 2030

W dniach 1-6 lipca 2018 r. w SGGW w Warszawie odbyła się szkoła letnia "W stronę agendy 2030: szkoła letnia na rzecz innowacji i wspierania udziału młodzieży w procesach decyzyjnych dotyczących gospodarki wodnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu ".

W szkole wzięło udział 46 magistrantów i doktorantów z 18 krajów (Armenia, Bułgaria, Niemcy, Węgry, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Polska, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Trynidad i Tobago). Uczestnicy specjalizowali się w naukach przyrodniczych, geografii, inżynierii, ekologii, architekturze krajobrazu i stosunkach międzynarodowych.

Tematyka szkoły

Program zajęć zawierał przedstawienie uczestnikom aktualnych globalnych i regionalnych problemów związanych z wodą, a także innowacyjnych sposobów radzenia sobie z nimi. Profesorowie, specjaliści i praktycy z różnych krajów i organizacji, takich jak UNESCO WWAP, ECRR, University of Ljubljana, Josh's Water Jobs i GWP zostali zaproszeni jako gościnni wykładowcy i przedstawiali różne perspektywy i podejścia.

Główne tematy zajęć dotyczyły: Zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), międzynarodowego zarządzania zasobami wodnymi, celów zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals), zielonej infrastruktury, ekosystemów wodnych, innowacyjnych rozwiązań w tym tych opartych na przyrodzie, renaturyzacji rzek i zarządzania dorzeczami, zintegrowanego miejskiego zarządzania zasobami wodnymi itd.

Przedstawiono i omówiono studia przypadków, a także wykonano inne ćwiczenia praktyczne, uczestnicy pracowali też w podgrupach. Ćwiczenia te miały na celu umożliwienie lepszego zrozumienia multidyscyplinarnych aspektów zarządzania zasobami wodnymi, takich jak transgraniczne problemy dotyczące wody, możliwości aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz technik rozwiązywania konfliktów. W różnych interaktywnych sesjach uczestnicy mieli szansę wczuć się w rolę różnych interesariuszy, zidentyfikować konkretne problemy, stworzyć innowacyjne rozwiązania, a nawet zrobić pierwsze kroki w kierunku stworzenia własnego projektu związanego z gospodarką wodną.

Szkoła letnia skupiła się szczególnie na zmianach klimatu, które są jednym z najczęściej poruszanych globalnie tematów. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, jak na planowanie i podejmowanie decyzji na poziomie krajowym i regionalnym wpływają najnowsze analizy naukowe i procesy toczące się na poziomie globalnym.

Dialog między młodzieżą a decydentami

Integralną częścią Szkoły Letniej był Dialog na rzecz Wody i Zmian Klimatycznych między młodzieżą a decydentami, nazwany „Youth Voices -> Policy Choices”. Inicjatywa ta, finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, stanowiła interaktywną platformę dialogu między młodymi aktywistami a decydentami. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje przesłania, niepokoje i zidentyfikowane rozwiązania decydentom, którzy przekazali im informację zwrotną i doradzili im w sprawie podejmowania przyszłych kroków.

Decydenci byli reprezentowani przez Panią Lilianę Rastocką (słowackie Ministerstwo Środowiska), Pana Mitję Bricelj (Sekretarza Stanu słoweńskiego Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego), Pana Adama Kovacsa (ICPDR), Panią Venerę Vlad (EBOR), Pana Wiktora Orozsi (Strategia UE dla 5 obszaru priorytetowego: regionu Dunaju) oraz Panią Luckę Kajfez Bogataj (Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu).

Biorąc pod uwagę opinie decydentów, młodzież sfinalizuje swoją wizję zmiany i przedstawi ją na 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Dialog "„Youth Voices -> Policy Choices” stał się możliwy dzięki współpracy między Solidarity Water Europe, Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) i Youth Water Community Central and Eastern Europe (YWC CEE).

Powrót