GWP Polska uhonorowało prof. Kindlera i zorganizowało seminarium o żegludze śródlądowej

26 czerwca GWP Polska zorganizowało seminarium pt. "Żegluga śródlądowa - z europejskiej perspektywy ", które odbyło się na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Seminarium rozpoczęło się uroczystością uhonorowania osiągnięć byłego przewodniczącego i założyciela Global Water Partnership Central & Eastern Europe (GWP CEE) - prof. Janusza Kindlera. Prof. Tomasz Okruszko, przewodniczący GWP CEE, przekazał prof. Kindlerowi list z podziękowaniami od Komitetu Sterującego GWP za osiągnięcia w promowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i uznał go za Honorowego Przewodniczącego GWP CEE.

 Seminarium dotyczyło wpływu systemu transportu śródlądowymi drogami wodnymi na środowisko. Prof. Janusz Kindler, przedstawił przegląd sytuacji żeglugi śródlądowej w Europie w latach 1991-2016. Omówiono ogólne cechy systemu transportu śródlądowymi drogami wodnymi w Europie i oceniono ich efektywność w przedstawionym okresie. Przedstawiono przyszłe perspektywy dla systemu transportu śródlądowymi drogami wodnymi w Europie.

 Helene Masliah-Gilkarov z Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Dunaju (ICPDR) przedstawiła prezentację na temat pogodzenia potrzeb w zakresie żeglugi śródlądowej i środowiska, w trakcie której podzieliła się doświadczeniami z dorzecza Dunaju.

 Seminarium zakończyło się szczegółową prezentacją projektów rozwoju infrastruktury dróg wodnych, przedstawionych przez Marcina Bilińskiego z Politechniki Warszawskiej, który zaprezentował wybrane projekty zaplanowane przez polski rząd oraz kilka europejskich inwestycji (Canal Seine-Nord Europe, Odra-Havel Canal, Niederfinow Boat Lift). Następnie dyskusja skupiła się na skutkach środowiskowych związanych z budową dróg wodnych, zapotrzebowaniem na transport śródlądowy i kwestiami gospodarczymi.

Powrót