Prezentacje IDMP

Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym

2 spotkanie 3 wytyczne planowania cee
2 spotkanie 6 plany przeciwdziaania skutkom suszy rzgw w warszawie
2 spotkanie 8 o udziale spolecznym niewygloszone
2 spotkanie 7 stan prac rzgw krakow
2 spotkanie 5 o dzialaniach lagodzacych skutki suszy
2 spotkanie 4 narzedziach zarzadzania susza wspolpraca miedzynarodowa
2 spotkanie 2 podsumowanie spotkania 1
2 spotkanie 1 o projekcie idmp
Idmp slovak case study
Idmp draft guidelines
Projekt planu przeciwdziaania skutkom suszy
Zjawisko suszy na obszarze dzialania rzgw w krakowie w latach 2003 i 2011
System monitoringu suszy rolniczej w polsce
Hydrogeologiczne aspekty zjawiska suszy
Susza ocena wystepowanie monitoring
Monitoring i prognoza deficytu i nadmiaru wody