Zapraszamy na drugie warsztaty pt.: ,,Problematyka suszy w planowaniu wodnogospodarczym", które odbędą się w dniu 3 grudnia 2014 r. (środa) o godz. 12:00 w Sali Rady Wydziału (p. 115) Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 20. W trakcie warsztatów przewidujemy dyskusję o dobrych praktykach planowania zarządzania ryzykiem suszy. 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi w ramach projektu GWP CEE opracowaniami: