Seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia - 17 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody, uprzejmie zapraszam na seminarium oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (p. 115), ul. Nowowiejska 20.

Proponowany porządek spotkania:

 1. Wystąpienie merytoryczne:
  • Adam Jacewicz: Uwagi do projektu nowej ustawy Prawo wodne,
  • Jerzy Iwanicki: Dylemat gospodarki wodnej,
  • dyskusja;
 2. Przerwa (10 min);
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zgromadzenia;
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 5. Wybory nowych władz Stowarzyszenia;
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 14.30.
Członkom Stowarzyszenia spoza Warszawy zwracamy koszty przejazdu.

Łączę pozdrowienia,

Tomasz Okruszko
Prezes

Zaproszenie

Prezentacje

Dylemat gospodarki wodnej GWP 12- 2015

Dokumenty

Uwagi do nowego projektu ustawy Prawo Wodne

Powrót