Propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy przygotowana

W  rezultacie trwającego dwa lata projektu realizowanego wspólnie przez GWP i WHO, została przygotowana propozycja działan planistycznych w zakresie tworzenia Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy

Artykuł o Wytycznych:
http://www.gwp.org/en/GWP-CEE/gwp-cee-in-action/news-and-activities/Step-by-step-guidance-towards-Drought-Management-Plans/

Wytyczne do pobrania:
http://www.gwp.org/Global/GWP-CEE_Files/IDMP-CEE/Drought-Guidelines-GWPCEE.pdf

Artykuł w EurActiv:
http://pr.euractiv.com/pr/new-guidance-managing-droughts-cee-131288

Powrót