Konferencja "Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku."

Polski Klub Ekologiczny, Katedra Inżynierii Wodnej SGGW i Global Water Partnership Polska
wraz z organizacjami partnerskimi: Coalition Clean Baltic i Oikos

zapraszają na konferencję pt.

Rolnicze i pozarolnicze źródła zanieczyszczenia wód przyczyną eutrofizacji Bałtyku.

17 kwietnia 2015 r., godz. 10.00

Laboratorium - Centrum Wodne SGGW
ul. Józefa Ciszewskiego 6
02-776 Warszawa

Głównym problemem Bałtyku jest eutrofizacja. Życie na dnie Bałtyku zanika. Jedną ze znaczących przyczyn takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie wód związkami biogennymi pochodzenia rolniczego.

Celem konferencji jest wskazanie źródeł zanieczyszczenia oraz określenie sposobów na skuteczne zredukowanie ładunku azotu i fosforu, które co roku przedostają się do rzek zlewni Bałtyku.  

W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji państwowych, badawczych, naukowych, organizacji pozarządowych oraz rolników.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego do zaproszenia formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do dnia 13 kwietnia 2015 r. na adres: biuro@pkegliwice.pl lub faksem 32/231 85 91

ZAPRASZAMY!

Zgłoszenie

Zaproszenie
Program konferencji

 

Powrót